Declaració a favor de la mobilitat ciclista

DECLARACIÓ DEL BARRI DE CANAMUNT – CIUTAT ANTIGA A FAVOR DE LA MOBILITAT CICLISTA

El centre històric de la ciutat de Palma és un dels més grans d’Europa i també un dels que presenta major densitat de monuments i altres elements patrimonials de gran importància.

Des de fa uns anys, es varen iniciar programes de millora i rehabilitació d’aquesta zona tan emblemàtica de la nostra ciutat per tal de dotar-la de zones per a vianants, carrers comercials, millora de les places i espais comuns, etc.

Fins fa poc, els veïnats del centre antic hem viscut com els interessos especulatius han fet que aquest positiu procés rehabilitador s’acceleràs tot i que també hem patit les conseqüències negatives que això ha generat, tot comptant amb la complicitat de les autoritats municipals: destrucció de gran part del traçat viari medieval de Sa Gerreria, mancances en la distribució del serveis públics, molèsties als veïnats per les contínues i mal coordinades obres, preus exorbitants dels habitatges , problemes per la generació de zones d’oci sense control, etc.

Els veïnats de CANAMUNT són gent tranquil·la, que gaudeix del seu barri, que els agrada passejar-s’hi, comprar en els comerços de la zona, aturar-se a xerrar amb els amics a una terrassa… En definitiva, són gent que estima la seva ciutat i desitja que cada dia esdevengui més humana i més a la mida de les necessitats d’una col·lectivitat que l’habita i la viu.

Des de l’associació BICIUTAT DE MALLORCA reclamam exactament el mateix. El model de ciutat que defensam, que consideram que ha de ser consensuat amb els veïnats (la màxima veu a l’hora de planificar el territori urbà), és una ciutat humana, on el vianant sigui el protagonista, sobretot en aquelles zones com el casc antic que permeten la peatonalització dels carrers.

Per això, defensam que un barri, concretament ara el de CANAMUNT-CIUTAT ANTIGA, ha de permetre als seus veïnats i visitants poder gaudir-ho amb la tranquil·litat i seguretat que podran transitar-lo sense preocupar-se pels cotxes i altres vehicles motoritzats que irrompen bruscament el tranquil sossec dels vells carrers de Ciutat on el sol hi entra molt tard.

Pensam que s’ha d’arribar a un equilibri que permeti el trànsit dels cotxes i motocicletes donant màxima prioritat als residents i limitant l’accés a la resta. Per això, consideram que cal augmentar les iniciatives tendents a la peatonalització i desmotorització de carrers i assegurar, en tot cas, que el trànsit motoritzat s’adeqüi a circular-hi sempre a baixa velocitat i únicament en aquells indrets específicament autoritzats per a tal efecte.

Només d’aquesta manera es pot garantir que un barri amb una tradició tan important a les seves esquenes com és Sa Gerreria pugui recuperar el teixit social, popular i tranquil que sempre l’ha caracteritzat i que, malauradament, havia perdut durant les dècades dels ‘60, ‘70 i ‘80 del segle passat però que ara torna a recuperar.

Per tot això, l’AVV CANAMUNT i BICIUTAT DE MALLORCA volem celebrar junts la tradicional bicicletada (Massa Crítica) que organitza l’associació ciclista coincidint amb les FESTES POST-TRINITÀRIES DE CANAMUNT 2013. Volem reivindicar el paper de la bicicleta com un mitjà més a l’abast dels veïnats canamunters (i els seus visitants) per recórrer els seus carrers. La seva versatilitat, economicitat i altres singularitats com són la nul·la emissió de contaminació acústica i ambiental, la converteixen en el vehicle ideal per moure’s per Canamunt.

També volem reconèixer el fet que l’AVV CANAMUNT hagi estat una pionera en la protecció de la mobilitat ciclista. Des de fa uns anys gestiona exitosament el pàrquing de bicicleteda (situat al carrer Posada de Lluc, 10) que permet als socis de l’associació aparcar-hi les seves bicicletes de forma segura i considerablement econòmica.

La bicicleta és un vehicles que millor ens permet relacionar-nos amb l’entorn que l’acull, que ens fa prendre consciència dels llocs per on passam i que ens permet assaborir i gaudir de l’aire fresc i les olors que ens envolten. Just com fan els veïnats de Canamunt quan es passegen pel seu barri.

Per tot això, amb aquesta bicicletada del proper dissabte 6 de juliol, volem proclamar:

La utilitat de la bicicleta per moure’s pel centre històric de la ciutat de Palma. Per aquest motiu, cal desenvolupar determinats aspectes de l’ordenança de mobilitat ciclista actual per tal de permetre que es pugui transitar per aquells carrers peatonals que no presentin una excessiva densitat de vianants. Cal augmentar els horaris que permeten la circulació de les bicis a les àrees peatonals i permetre la circulació contra-sentit a totes les zones de plataforma única i adoquinats. Tot plegat, millorarà considerablement la versatilitat dels desplaçaments ciclistes i facilitarà les comunicacions.

Reconèixer a la bicicleta la qualitat de ser un mitjà de transport útil, econòmic i ambientalment eficient. Això no tan sols provoca beneficis immediats i evidents a la població resident sinó que també permet ser emprat pels visitants estrangers (cicloturisme urbà) que decideixen, cada vegada més, endinsar-se en el laberíntic traçat viari del nostre centre històric d’origen medieval.

Confirmar que es garanteixi la pervivència d’iniciatives pro-ciclistes com puguin ser la continuació, amb col·laboració econòmica per part de l’Ajuntament de Palma, de l’aparcament tancat de bicicletes de Canamunt.

Demanar la millora de les condicions de seguretat dels cicles que s’estacionen al carrer a partir d’extremar les mesures de vigilància policial i mitjançant la millora i expansió dels enganxaments homologats de bicicletes així com l’augment d’estacions del servei públic “Bicipalma”.

Exigir garantia de seguretat dels vianants i ciclistes que es desplacen habitualment pels carrers de Canamunt i la ciutat antiga de Palma. Per això, cal maximitzar la vigilància estricta dels límits de velocitat per part dels conductors de vehicles motoritzats i el compliment estricte de les zones peatonals i ACIRE.

Declarar a CANAMUNT-CIUTAT ANTIGA com barri a favor de la bicicleta, la mobilitat urbana sostenible i el transport públic. Amb això pretenem animar als veïnats del barri a que converteixin a la bicicleta en el seu mitjà de transport habitual. Tot plegat afavorirà els desplaçaments interns en el casc antic de Palma amb el conseqüent rendiment positiu per a les infraestructures comercials i socials de proximitat.

YES WE CANAMUNT – YES WE BICI

Desplaçat dalt de tot